Bucovina Profundă

15 Decembrie 2010

ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiască – părintele Victor Moise

ORDINUL ILUMINAŢILOR.  ANARHIA.

CLUBUL DE LA ROMA.

(sursa:  Pr. Victor Moise – Problema evreiască, vol.I, p. 339-345)

ORDINUL ILUMINAŢILOR

Deşi acest ordin a fost înfiinţat de un neevreu, a devenit un instrument al evreilor, finanţat şi manipulat de bancherii francmasoni evrei.

Acest ordin a fost fondat la l mai în anul 1776 de către Adam Weishaupt (1748- 1830), fiind însărcinat să creeze şi să organizeze acest ordin de către evreul bancher Rotschild. Adam Weishaupt n-a fost evreu dar a lucrat pentru interesele generale ale iudaismului, motiv pentru care unii cercetători 1-au socotit chiar că este evreu (Taguieff, p.l20).

Ralph Emmerson (1803-1882) scrie că „Adam Weishaupt a fondat Iluminismul cu scopul de a distruge integral creştinismul”.

Adam Weishaupt a fost profesor universitar la Ingelstadt până în anul 1770, dată după care timp de şase ani a conceput un „plan mondialist” a cărei realizare trebuia să se împlinească prin intermediul revoluţiilor pe care iluminaţii nu numai că trebuiau să le declanşeze cişi să le dirijeze în secret.

Paul Naudon, în „Istoria francmasonerie din Italia” scrie: „Iluminismul  a apărut în afara francmasoneriei dar s-a infiltrat în loje.

Serge Hutin scrie că „Weishaupt era un tânăr de 28 de ani student la drept Canonic” şi că Ordinul Iluminaţilor a apărut mai întâi ca societate de învăţământ a unui institut de educaţie socială şi ştiinţifică, a unui grup de într-ajutorare şi solidaritate”.

Serge Hutin numeşte această societate „secretă şi paramasonică”. Şi istoricii români ai francmasoneriei, folosesc această sintagmă: „ordinul paramasonic al iluminaţilor”.

Ca o mostră a falsificării adevărului şi a discreditării istoricilor care nu scriu pe placul evreilor, prezint un citat în formularea „istoricului, filosofului şi celebrului politolog francez Pierre-Andre Taguieff’, din lucrarea sa „Iluminaţii”.

„Demagogul conspiraţionist american Gerald B. Winrod, într-un pamflet publicat în 1935 şi inirulat „Adam Wieshaupt; A Human Devil, afirmă de pildă că din 39 de înalţi conducători ai Ordinului Iluminati 17 erau evrei, iar Karl Marx (…), şi-a inspirat învăţăturile din Adam Weishaupt”. Şi, referitor la activitatea politică a vremii sale, el ajunge uşor la concluzia nu doar că „Iluminaţii erau evrei”, dar şi că, în mod similar, dictatura instalată la Moscova era evreiască” (Winrod, p.45,47), (apud Tagueiff, p.l 19).

Lady Oucenborough, în „The Occult Theocrasy”, scria în 1933 că „Iluminaţi nu sunt decât un tentacul al masoneriei caracatiţe care sufocă lumea” (p. 184), (apud Tagueiff, p. 119).

ANARHIA

„Obiectivul ultim urmărit de Iluminaţi era ANARHIA”. Comănescu şi Dobrescu, cei care au scris o istorie a francmasoneriei, diferită de cele obijnuite, apreciază Iluminismul a fi „o sectă a francmasoneriei, care-şi propune, între altele, să distrugă catolicismul, adică creştinismul”.

„Această societate a jucat un rol important în campania anticlericală şi antimonastică ce se desfăşura în acest timp în catolica Bavarie. Structura definitivă a Ordinului a fost dată la sfârşitul anului 1779 de către baronul de Knigge, şi ordinul s-a dezvoltat în afara Bavariei”.

Hutin ne informează că „în anul 1782 a aderat la Ordinul Iluminaţilor, un francmason ilustru, baronul von Knigge, care, mai îârziu a ajuns în conflict cu Weishaupt”. Conflictul a dus la „o anchetă a Ordinului Iluminaţilor, care a descoperit că ordinul respingea creştinismul, se deda la plăceri epicureice, justifica sinuciderea, respingea patrimoniul şi loialitatea, socotindu-le drept prejudecăţi ale celor înguşti la minte, îngăduia răul în folosul binelui, aşeza interesele ordinului mai presus de orice”.

Iluminismul a fost transplantat pe continentul american de bancherul american David Rockefeler.

Cu peste 120 de ani înainte de înfiinţarea acestui ordin, Franţa a avut propria ei societate a iluminaţilor, numită „Guerinet”.

Iluminaţii lui Weishaupt, din Bavaria, consideră creştinismul ca fondat pe o carte plină de confuzii istorice fără nici o bază .

în anul 1778 Weishaupt a devenit mason. Ca întemeietor al unei organizaţii secrete el a purtat numele conspirativ de Spartacus. De la acest nume conspirativ, Roza Luxemburg, o evreică din Polonia, a creat ideologia care a condus la crearea, în anul 1917 a „Ligii Spartacus”.

Principalul obiectiv al adevăraţilor Iluminaţi este constituirea unui guvern dictatorial mondial. W. Milton Cooper scrie că „Weishaupt cerea abolirea tuturor guvernelor naţionale, abolirea moştenirii, a proprietăţii particulare, a căminului individual, a noţiunii de familie şi a tuturor religiilor existente, ca să poată impune omenirii ideologia luciferică totalitarista”. Ralph citează după Nasta Webster cele de mai sus, dar adaogă şi abolirea oricărei moralităţi şi instituirea educaţiei comunale a copiilor.

Menţionez că pentru W.M. Cooper, venerarea lui Lucifer, este „ultimul mister din vârful piramidei masonice”.

Radicalism şi ferocitate este esenţa acestui Ordin. Cei care nu renunţă la propria religie, şi nu acceptă noua religie, sunt propuşi pentru exterminare. Ralph scrie: „după A. Weishaupt asasinarea celor nedemni, a celor care nu sunt dispuşi să accepte noua religie, va G acceptabilă”. Ca ateu cu inimă vicleană, Weishaupt afirmă: „în scopul de a distruge întreaga creştinătate, am afirmat că suntem singura, adevărata religie – scopul scuză mijloacele”.

Ralph îl citează pe abatele Augustin de Barruel. „Iată ce scrie despre Iluminaţi abatele: „O sectă teribilă şi oribilă. A complotat pentru acea revoluţie generală (de la 1789), care ar G trebuit să răstoarne toate tronurile, toate altarele, să anihileze orice proprietate, să şteargă (să nimicească) orice lege, şi să sfârşească prin a dizolva toată societatea” în Gnalse urmăreşte distrugerea creaţiei, scopul lui Lucifer.

Ordinul Iluminaţilor n-a fost întemeiat de evrei, ci la porunca evreilor, care şi l-au însuşit prin îmbrăţişarea lui de către casa Rotschild, care l-a unit cu francmasoneria şi l-a pus în slujba „idealurilor” iudaice de a distruge creştinismul şi de a cuceri tot pământul.

Pentru reuşita acţiunilor conspirative ale ordinului, Weishaupt a declarat: „punctul forte al ordinului nostru se află în tăinuirea sa, în păstrarea secretului”. Se folosesc diferite organizaţii secrete pentru realizarea N.O.M. Pentru a reuşi, iluminaţii trebuie să „creeze mai întâi haosul. Lui Weishaupt i s-au atribuit războiul de independenţă din America, cel care a slăbit Imperiul Britanic precum şi Revoluţia franceză care a distrus Imperiul Francez, încă din anul 1785. guvernul Bavariei îi scosese în afara legii pe iluminaţii lui Weishaupt.

„în 1785 ordinul Iluminaţilor a fost desfiinţat şi Weishaupt surghiunit”. Daniel Pipes consemnează că „în 1788 Iluminiştii şi francmasoneria sunt deconspiraţi (pentru) că urmăresc să guverneze lumea şi să distrugă civilizaţia creştină.. Weishaupt se lăuda că organizaţia lui va rămâne ascunsă de ochii publicului”, şi totuşi a fost deconspirată pentru „deasupra iluminaţilor manevra iudiaismul în mod clandestin „.

John Robinson, profesor la Universitatea din Edinburg, a denunţat planurile lui Weishaupt prin cartea intitulată „Dovada unei conspiraţii care (vrea) să distrugă toate guvernele şi religiile” publicată chiar în 1789.

Daniel Pipes îl citează pe abatele Augustine Barruel (1741-1820) care a scris în voluminosul său tratat despre Revoluţia franceză: „filosofii, francmasonii, Iluminiştii şi alţii, au pus la cale Revoluţia franceză în numele evreilor”. Mult mai târziu s-a aflat că „influienţa ulterioară a Iluminaţilor din Bavaria asupra Revoluţiei franceze nu este de domeniul presupunerilor. Numai că nu în 1789 o vom vedea triumfând, ci în vara lui 1792, odată cu victoria Comunei insurecţionale dinParis”.

Iluminaţii au crezut că prin războaiele purtate de Napoleon se va crea o „Uniune a Statelor Europene” controlată de ordinul lor. Se crede că „atunci când tentaţia absolutistă l-a îndepărtat pe Napoleon de iluminaţi, a fost imediat eliminat” ordinul iluminaţilor.

Ordinul iluminaţilor era compus din vârfurile masonice evreieşti care au declanşat teroarea Revoluţiei franceze.

Daniel Pipes ne destăinuie bucuria cu care Weishaupt a întâmpinat teroarea revoluţiei strigând: „E o fericire să distrugi creştinătatea şi civilizaţia” IUI, deci întemeietorul Ordinului Iluminiştilor a fost un nihilist, un satanist.

Preşedintele Universităţii Harvard, Joseph Willard a declarat în anul 1812: „Există suficiente dovezi ca în această ţară s-au înfiinţat mai multe societăţi ale iuluminaţilor. Fără îndoială, acestea fac eforturi să submineze în secret toate instituţiile noastre strămoşeşti, sacre şi civile. Aceste societăţi sunt înhăitate în mod clar cu cele ale aceluiaşi ordin din Europa. Trăim o perioadă alarmantă”.

Se apreciază, aşa cum am mai afirmat, că ordinul iluminaţilor s-a fondat la sugestiile şi cu ajutorul material al casei Rothschild care dorea să dea francmasoneriei o conducere de elită.

Bătălia de la Waterloo, din iunie 1815 a consolidat controlul clanului Rothschild asupra guvernului englez.

După moartea lui Adam Weishaupt în 1832, conducerea Ordinului Iluminiştilor a fost preluată de Giuseppe Mazzini (1805-1872).

Printre adepţii lui Weishaupt s-a numărat şi Karl Marx, care a ţinut seamă de „Testamentul” lui Weishaupt, în programul comunist pe care 1-a elaborat.

Pe timpul conducerii Ordinului Iluminiştilor de care Giuseppe Mazzini, între anii 1834 şi 1872, a fost introdus în grupul iluminaţilor generalul american Albert Pike, (1809-1891), un adept al „guvernului mondial”. El a propus declanşarea a trei războaie mondiale pentru realizarea unui „guvern momdial”. Interesant este că Albert Pike a prevăzut pornirea celui de al III-lea război mondial, după formarea unui stat sionist, naţional-religios în Palestina, în urma acutizării conflictului dintre sioniştii religioşi şi arabii islamişti. La 7 iunie 1872, la congresul de la Wilhelmsbad francmasoneria continentală a fuzionat cu iluminaţii lui Weishaupt.

Se apreciază că Friederich Nietzsche a dezvoltat „şcoala germană a iluminaţilor”.

Iluminaţii au determinat bancherii din Wall Street să finanţeze Japonia în conflictul său cu Rusia din 1904.

Se presupune că atentatul de la Saraievo care a determinat începrea primului război mondial, a fost pus la cale de Iluminişti, şi a fost executat de evreul Gavrilo Princep la 28 iunie 1914.

Evreii comunişti care au venit din America, pentru sprijinirea revoluţiei bolşevice, în frunte cu Trotzki (1879-1940) au fost sprijiniţi masiv, dar în secret, de iluminaţi.

Istoricul Amin Heinen precizează că dintre Ilumininaţi, „clanul Rotschild a fost implicat în finanţarea revoluţiei din 1917  şi 1-a susţinut pe Trotskişipe tovarăşii lui”.

CLUBUL DE LA ROMA

Ordinul iluminaţilor era condus de „Clubul celor zece” supranumit „Clubul de la Roma” . Scopul iniţial al Iluminaţilor a fost stabilirea unei noi ordini mondiale. Însuşi tratatul de pace de la Verssailles a fost conceput de colonelul House şi de iluminaţi.

Unul dintre cei mai influienţi iluminaţi ai secolului XX a fost Aleister Crowley, (1875-1947) care, se presupune, 1-ar fi influienţat din umbră pe Hitler.

în anul 1978 Clubul de la Roma, a publicat cinci lucrări importante care prezentau în detalii forma pe care o va lua restructurarea ordinii internaţionale cât şi scopurile lor pentru umanitate.

Clubul de la Roma a propus ca noua ordine mondială să înlocuiască toate monedele existente printr-un cont informatic înainte de sfârşitul mileniului.

Simbolul principal al Iluminaţilor este steaua lui David înscrisă într-un cerc .

Se afirmă că Organizaţia Naţiunilor Unite este cadrul în care lucrează iluminaţii prin „Comisia trilaterală”.

Iluminaţii decid în S.U.A. cine, când şi unde va fi ales viitorul preşedinte: ei hotărăsc când trebuie să înceapă un război şi când nu. Ei pregătesc cel de al treilea război mondial, după dezastrul căruia naţiunile vor implora guvernarea mondială. Catastrofa goylor, este salvarea iudaismului! Iluminaţii spun că oamenilor le trebuie mai întâi restructurată gândirea şi apoi vor spune singuri, da, guvernării mondiale.

Cum înţeleg iluminaţii să restructureze gândirea oamenilor ? Bolşevismul a dat o soluţie prin Laurenţiu Beria, adică prin „spălarea creerului”, iar în România evreul Nikolski a experimentat procedeul prin „reeducarea” deţinuţilor politici de la închisorile din Piteşti, Gherla şi Aiud. „Spălarea creerului”, înlocuirea memoriei după metodele „înţelepţilor iluminaţi”, crima împotriva umanităţii, toate au fost transpuse în cârca naziştilor.

În romanul „Trei ceasuri în iad” scris de înalt Prea Sfinţitul Antonie Plămădeală, (1926-2005) Mitropolitul Ardealului, este demascată această monstruozitate, practicată de bolşevici, dar atribuită naziştilor.

Paralel cu Ordinul Iluminaţilor trebuie amintit curentul Iluminismului, Curentul Luminilor, care a cucerit poziţii importante în cultura europeană, prin noile curente filosofice care promovau raţiunea şi liberalismul. Acest „Curent al Luminilor” a fost folosit de evreii acelor timpuri pentru a combate tradiţionalismul creştin. Romain Rolland citează: „rolul excepţional al lui Sonnenfeld (Joseph Edlen), nepot de rabin, care, prin vigoarea inteligenţei şi prin intransigenţa caracterului, devenise cel mai înfocat campion al Iluminismului, luptând fără cruţare, pe toate terenurile, pentru progresul uman, împotriva tuturor prejudecăţilor şi fanatismelor” (p. 171).

Reclame

9 comentarii »

 1. […] Bucovina Profunda: ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiască – părintele Victor Moise […]

  Apreciază

  Pingback de STIRILE ZILEI (15.12.2010) « Saccsiv's Weblog — 15 Decembrie 2010 @ 11:55 | Răspunde

 2. […] Citez din articolul ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiască – părintele Victor Moise: […]

  Apreciază

  Pingback de ARTICOLUL ZILEI (15.12.2010): ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiasca – parintele Victor Moise. COMPLETARI NECESARE « Saccsiv's Weblog — 15 Decembrie 2010 @ 14:05 | Răspunde

 3. […] Citez din articolul ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiască – părintele Victor Moise: […]

  Apreciază

  Pingback de ARTICOLUL ZILEI (15.12.2010): ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiasca – parintele Victor Moise. COMPLETARI NECESARE | Sudul Extrem — 15 Decembrie 2010 @ 20:17 | Răspunde

 4. […] Bucovina Profunda: ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiască – părintele Victor Moise […]

  Apreciază

  Pingback de STIRILE ZILEI (15.12.2010) | Sudul Extrem — 16 Decembrie 2010 @ 02:17 | Răspunde

 5. […] – parintele Victor Moise. COMPLETARI NECESARE « Saccsiv’s Weblog Citez din articolul ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiască – părintele Victor Moise: (sursa: Pr. Victor Moise – Problema evreiască, vol.I, p. 339-345) ORDINUL ILUMINAŢILOR Deşi […]

  Apreciază

  Pingback de ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema EVREIASCĂ : Blogosfera — 8 Aprilie 2011 @ 22:32 | Răspunde

 6. […] ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiască – părintele Victor Moise […]

  Apreciază

  Pingback de Cine este in spatele Noii Ordini Mondiale? Grupul Bilderberg, Trilaterala, Clubul de la Roma si Council of Foreign Relations « Bucovina Profundă — 12 Mai 2012 @ 16:19 | Răspunde

 7. […] ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiască – părintele Victor Moise […]

  Apreciază

  Pingback de Cine conduce lumea? Piramida Puterii Oculte Mondiale – Satanismul talmudismului masonic « Bucovina Profundă — 24 Octombrie 2012 @ 12:24 | Răspunde

 8. […] ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiască – părintele Victor Moise […]

  Apreciază

  Pingback de Se aduna Legiunea in Cer: a plecat la Hristos si parintele Victor Moise | Bucovina Profundă — 25 August 2015 @ 23:56 | Răspunde

 9. […] ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiască – părintele Victor Moise […]

  Apreciază

  Pingback de VOR CONSTRUI MOSCHEEA, caci iata ce zice MUFTIUL despre treaba cu PORCII: Vor salubriza terenul apoi VOR FACE O SLUJBA DE SFINTIRE | Saccsiv - Weblog — 26 August 2015 @ 08:40 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Un sit web WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: